Behöver du komma på fler än ett besök kommer du att få behandlingsförslag på fortsatt behandling och en kostnadsberäkning.